Zoeken

Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Webshop 4XL, onderdeel van Goods & Gifts Relatiegeschenken een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Goods & Gifts Relatiegeschenken.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goods & Gifts Relatiegeschenken. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.


De op deze website getoonde informatie wordt door Goods & Gifts Relatiegeschenken met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 6% of 19% BTW en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Goods & Gifts Relatiegeschenken behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Goods & Gifts Relatiegeschenken alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Goods & Gifts Relatiegeschenken niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Goods & Gifts Relatiegeschenken, welke geen eigendom zijn van Goods & Gifts Relatiegeschenken, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Goods & Gifts Relatiegeschenken.

Hoewel Goods & Gifts Relatiegeschenken uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Goods & Gifts Relatiegeschenken worden onderhouden wordt afgewezen.

Goods & Gifts Relatiegeschenken sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

4XL Webshop │ Goedkope T-shirts kopen? Goedkope witte en gekleurde T-shirts leverbaar in de maten S t/m 4XL
4XL Webshop Lage prijzen breed assortiment, klik hier voor info! Goedkope oranje funny artikelen kopen? Klik op de afbeelding voor info! Klik hier voor ons contactformulier! Goedkope T-shirts bestellen? Klik hier voor informatie! Goedkope kinder T-shirts kopen? Bij ons kunt u goedkope kinder T-shirts kopen! Klik hier voor info! Goedkope-poloshirts-kopen 4XL webshop